Välj en sida

Thorsvi

Torsvi är den gren med i särklass störst antal släktingar, ca 300 personer. Det är den mest agrala grenen även om de senaste generationerna har dragit sig mot stockholm. Torsvigrenen är den genealogist yngsta grenen och har följaktligen tilldelats grön färg.