Välj en sida

Ursprung

Ätten har sitt ursprung ur den värmländska släkten Skragge. Äldste kände stamfader är Simon Skragge som i mitten av 1500-talet levde på Hammarön. Hans sonsons son Olof Hermelin (1658-1709) var sekreterare och historiegraf i Kungliga kansliet. Olof avancerade under krigsåren till kansliråd och statsekreterare. Han adlades av Karl XII i huvudkvarteret i Olesznica i Lillpolen den 15 november 1702. Olof Hermelins son riksrådet Carl (1707-1789) upphöjdes till friherrlig värdighet den 5 november 1766 på Stockholms slott av kung Adolf Fredrik. Friherrebrevet utfärdades först 1776 och introduktionen skedde samma år.

Sköldebrevet för släkten Hermelin, friherrebrevet för ätten Hermelin samt sköldebrevet för släkten af Söderling nr 2009 donerades 2017 till Riddarhuset.