Välj en sida

Lena Robertsdotters fond

Lena Hermelin (1922-2008) föddes på Wallsnäs gård i Östergötland där hon var näst yngst i en syskonskara med nio barn. Hennes föräldrar, Gunni och Robert, förväntade sig att Lena skulle bo kvar och hjälpa dem under deras ålderdom. Men Lena ville annorlunda. Hon utbildade sig och blev i stället Sveriges första kvinnliga rektor för en skola med lantbruksutbildning (Strömma). Lena var en släktkär person och hon brydde sig särskilt mycket om sina många syskonbarn.

När brodern Lars köpte Wallsnäs fick Lena 100 000 kronor som hon bad Lars placera i lämpliga aktier. Det blev en portfölj som vid hennes död hade vuxit till tre miljoner kronor. Det kapitalet testamenterade Lena till släktföreningen för uppmuntran till sjuka, åldringar och ensamma inom släkten. Så typiskt Lena. Här kan du läsa Lena Hermelins testamente.

Lenas uppmuntran
År 2010 började styrelsen att dela ut Lenas uppmuntran enligt hennes testamente. De första mottagarna var Ingeborg och Stig Nyberg som fick en storstädning av sin lägenhet i Årsta utanför Stockholm. Denna storstädning var en välkommen uppmuntran till Ingeborg och Stig då de vid mottagandet var 92 respektive 93 år gamla och ganska rörelsehindrade.

Så här söker du
T
illhör du den grupp som Lena ville gynna (sjuka, äldre, ensamma) eller om du känner någon som passar in i den gruppen? Skicka i så fall ett mail till johan@hermelin.com och berätta.