Välj en sida

Fonder

Släktföreningen har fått ett antal donationer. De flesta av dessa gåvor har samlats i den så kallade släktfonden.

Tre donatorer har skänkt stora belopp och låtit bilda särskilda stiftelser. Avkastningen ska tillfalla släktingar enligt särskilda villkor för varje stiftelse. Dessa stiftelser är
– Viktor Hermelins Minne
– Ebba Sophia Ribbings Minnesfond
– Lena Robertsdotters Fond

Samtliga fonder förvaltas av Öhman Wealth Management AB enligt en särskild policy.