Välj en sida

Domkapitlet i Luleå

Den 21 september 1917 restes ett monument över Samuel Gustaf Hermelin i Hermelinsparken i Luleå. Domkapitlet i Luleå har handlingar som berättar om tillkomsten av monumentet.

  • Kommittéprotokoll
  • Skriftväxling med konstnären Almgren
  • Redovisning av insamlade medel
  • Uppropet
  • Tidningsartiklar som beskriver invigningen
  • 2 st fotografier
  • Brev från större bidragsgivare