Välj en sida

August Söderling

August Söderling Hermelin, 1794-1865 född i Stockholm. August Söderling var student i Uppsala, auskultant i Svea hovrätt, extra ordinarie kanslist vid justitierevisionsexpeditionen och sedemera kammarherre. August Söderling erhöll Gripenbergs och Mörbylunds egendomar till fideikomiss efter morfadern kommersrådet Samuel Söderling.

August Söderling var gift med Ebba Ribbing (1790-1883) dtr till kapten Per Ribbing och Anna E Hummelhielm. När Eric, översättaren, testamenterade 50000 kr till släktföreningen gjorde han det i sin älskade farmors namn – Ebba Sofia Ribbings Minnesfond. Många släktingar har fått glädje av denna donation.