Välj en sida

Noor

Grenen Noor har tillväxtmässigt fört en tynande tillvaro men genom Fredrik och Sinis insats har grenens överlevnad säkrats och grenen består nu av sju medlemmar. Grenen håller hus i Skåne och Stockholm.

Genealogiskt är Noor den förnämsta grenen och kallas också för huvudmannagrenen. Släktens huvudman Nils-Magnus tillhör denna gren. Noor har tilldelats den svarta färgen.