Välj en sida

Noor

Grenen Noor har tillväxtmässigt fört en tynande tillvaro men genom Fredrik och Sinis insats har grenens överlevnad säkrats och grenen består nu av sju medlemmar. Grenen håller hus i Skåne och Stockholm.

Genealogiskt är Noor den äldsta grenen. Noor har markerats med svart färg i våra släktkartor.

Släktens huvudman Nils-Magnus tillhör denna gren. Huvudman är den person som står först i tur att vara den person som hämtar ut en pollett för att representera ätten vid adelsmötet.