Noor

Grenen Noor har tillväxtmässigt fört en tynande tillvaro men genom Fredrik och Sinis insats har grenens överlevnad säkrats och grenen består nu av sju medlemmar. Grenen håller hus i Skåne och Stockholm.

Genealogiskt är Noor den förnämsta grenen och kallas också för huvudmannagrenen. Släktens huvudman Nils-Magnus tillhör denna gren. Noor har tilldelats den svarta färgen.