Välj en sida

Axel, även känd som Moe

Peter Fabian Samuel Axel (1909-1975) var gift 1:o med  Ewa  f Creutz och 2:o med INGER f Allard. 

I första giftet fick de Johan och Anne g Wolff. I andra giftet Isabella och Joachim. 

Axel var Initiativtagare till Tranås Vagnsmuseum. Han började redan på 1960-talet att intressera sig för gamla vagnar. Han blev med tiden mycket kunnig i ämnet och hade stor korrespondens med likasinnade i såväl Sverige som utlandet. Genom entusiasm, idéer och förmåga att inspirera andra såg Axel till att Tranås idag har ett vagnsmuseum av hög kvalitet. 

Tranås Vagnsmuseum i Tranås omfattar ett 50-tal vagnar, slädar och seldon från 1700-talet och fram till 1900-talet, allt från oxdragna kärror till hästdragna högreståndsvagnar visas.

Flera godsägare donerade gamla vagnar, seldon, mm som Axel till en början förvarade i diverse vagnslider och lador i väntan på en slutlig förvaring i form av ett museum. Genom gåvor och köp skapades senare en mycket förnämlig samling.

Axel Hermelin, 1909 – 1975, var son till Joseph Hermelin som 1915 blev fideikommissarie på Gripenberg utanför Tranås. Hemma på Gripenberg fick Axel Hermelin redan under barndomen ett starkt intresse för vagnar och slädar av olika slag samt deras historia. Axel Hermelin utbildade sig så småningom till ingenjör, bl a i Tyskland, och hade flera anställningar som sådan innan han sadlade om och blev gymnasielärare. Han undervisade i naturhistoriska ämnen, sista tiden i Mjölby. Axel Hermelin blev vagnmuseets intendent, en syssla som han behöll till sin bortgång.

1961 ställde Christer Hermelin (bror till Axel), dåvarande ägaren till Gripenberg, oxstallet i Mörbylunds gård under Gripenberg till förfogande som museum. Detta museum invigdes 1962. Under själva invigningsdagen gick en vagnparad från Tranås centrum ut till Mörbylund.

Fredrik (son till Christer) på Gripenberg medverkade tillsammans med Thommy Wisén m.fl. Tranåsbor under tiden 1983-1998 att starta ett vagnsmuseum i Tranås under beteckningen “Stödföreningen Axel” och 1991 öppnades museét. Driften av Tranås Vagnsmuseum övertogs 1998 av Holavedens hembygdsförening, Tranås.

I en intressant bandinspelning från 1969 kan du höra Axel berätta om sin farbror Eric, översättaren.