Välj en sida

Släktföreningen

Hermelinska släktföreningen bildades den 28 april 1911 i Stockholm. Då fanns 89 personer med namnet Hermelin och årsavgiften fastställdes till 5 kr. Närvarande var 33 släktingar som efter förhandlingar på Riddarhuset åt middag på Grand Hotel. Föreningen har som syfte att stärka släktbanden, vårda släktminnena och hjälpa släktingar. Numera omfattar släktföreningen ca 500 medlemmar bosatta i ca 20 olika länder. Släktföreningens stadgar förändrades senast 2016.