Välj en sida

1936 Kalmar

Deltagare vid släktm,ötet i Kalmar 1936

Adolf öppnade mötet och hälsade de 47 närvarande välkomna. Genom fullmakt var ytterligare 37 släktingar representerade. En livlig diskussion uppstod huruvida släktföreningen var att betrakta som en ekonomisk förening. I så fall skulle det krävas stadgeändringar. Ingeborg f Améen testamenterade 10 000 kr till släktföreningen.

Program
Verksamhetsberättelse
Släktmötesprotokoll