Välj en sida

Vilhelm, sjökaptenen

Johan Vilhelm Alfred Hermelin, 1862-1947 föddes i Huddinge socken i Stockholms län. Hans föräldrar var Alfons och Sigrid.

Vilhelm tog sjökaptensexamen och blev ångbåtsbefälhavare vilket bl a förde honom ända bort till St Thomas i Västindien. Dokumenterat material från resorna finns på Statens maritima museum.

Vilhelm hade sin fasta punkt i tillvaron i Stockholm och närliggande kommun Nacka där han arrenderade Källtorp. Under en tid var han VD för AB Stockholms trådspikfabrik. Vilhelms barnbarn Elisabeth Hermelin-Ullner har gjort en läsvärd avskrift av Vilhelms minnen från St Klara skola.

Vilhelm var gift med Sigrid f Nennes och tillsammans fick de barnen Alf och Margit.