Välj en sida

Adolf, kommendörkaptenen

Adolf Hermelin föddes 1861 på Åsby gård och avled på Thorsvi 1943. Adolf gick på Sjökrigsskolan och blev löjnant vid flottan, kadettofficer vid Sjökrigsskolan och tog avsked som kapten vid flottan. Adolf var befälhavare på Sverige-Kontinentens ångfartyg Rex, Svea och Nordstjärnan. Adolf återinträdde i statens tjänst som adjutant först i Sjöfartsverkets kommandoexpedition och senare hos stationsbefälhavaren å Stockholms station där han avancerade till kommendörkapten av första graden 1912. Adolf blev inkallad till krigstjänstgöring som t f chef för underofficers- och sjömanskåren i Karlskrona. Adolf ägde och bebodde Thorsvi gård i Uppsala län.

Adolf gifte sig första gången med Ingeborg Strömberg och fick barnen Stellan, Ivar och Carl. Stellan har skrivit en riktigt intressant berättelse om Adolfs liv, bilderna har plockats in senare. I sitt andra gifte med Gunhild Tamm fick de barnen Thor, Måns, Carl, Elise och Brita.