Välj en sida

Adolf, kommendörkaptenen

Axel Adolf Carlsson Hermelin föddes 1861 på Åsby gård och avled på Thorsvi 1943. Han var son till CARL Maximilian och Carolina Christina Elisabeth (Elise) f Mörner. Adolf gick på Sjökrigsskolan och blev löjtnant vid flottan, kadettofficer vid Sjökrigsskolan och tog avsked som kapten vid flottan. Adolf var befälhavare på Sverige-Kontinentens ångfartyg Rex, Svea och Nordstjärnan. Adolf återinträdde i statens tjänst som adjutant först i Sjöfartsverkets kommandoexpedition och senare hos stationsbefälhavaren å Stockholms station där han avancerade till kommendörkapten av första graden 1912. Adolf blev inkallad till krigstjänstgöring som t f chef för underofficers- och sjömanskåren i Karlskrona. Adolf ägde och bebodde Thorsvi gård i Uppsala län.

Adolf var släktföreningens ordförande under perioden 1931-1942. 

Adolf gifte sig första gången med Ingeborg Strömberg och fick barnen Stellan, Ivar och Carl. I sitt andra gifte med Gunhild Tamm fick de barnen Thor, Måns, Carl, Elise och Brita.