Släkten Hermelin

Ätten har sitt ursprung ur den värmländska släkten Skragge. Äldste kände stamfader är Simon Skragge som i mitten av 1500-talet levde på Hammarön. Hans sonsons son Olof Hermelin (1658-1709) var sekreterare och historiegraf i Kungliga kansliet. Olof avancerade under krigsåren till kansliråd och statsekreterare. Han adlades av Karl XII i huvudkvarteret i Olesznica i Lillpolen den 15 november 1702. Olof Hermelins son riksrådet Carl (1707-1789) upphöjdes till friherrlig värdighet den 5 november 1766 på Stockholms slott av kung Adolf Fredrik.

Friherrebrevet utfärdades först 1776 och introduktionen skedde samma år.

Sköldebrevet för den utdöda adliga släkten Hermelin nr 1391, friherrebrevet för friherrliga ätten Hermelin nr 272, den approberade vapenskissen för samma ätt samt sköldebrevet för den utdöda adliga släkten af Söderling nr 2009 donerades 2017 till Riddarhuset.