Välj en sida

Nils, förtroendemannen

Nils Gustaf Hermelin, 1911 -1984 föddes på Wallsnäs gård i Östergötland. På gården Blixsta strax utanför Söderköping drev han från 1939 lant- och skogsbruk. När hans engagemang i olika föreningsrörelser tog överhand räknade han sig i första hand som skogsbrukare.

Efter krigsvigsel 1940 for han som frivillig till Finland där han stred vid fronten i Salla. Hans försvarsintresse fortsatte med engagemang som FBU-ordförande i Söderköping, kretshemvärnschef och inom fadderortsrörelsen.

Nils skogsintresse kom till uttryck som ordförande i Hammarkinds häradsallmänning, Sveriges häradsallmänningars förbund, Drothems RLF och länets skogsvårdsstyrelse.

Nils blev tidigt politiskt intresserad och innehade under många år stadens viktigaste politiska poster och representerade Högern i landstinget.

Nils fick ledande poster i de många olika samhällsfrågor han engagerade sig i.

      

Han vann allas förtroende. Nils Hermelin stred alltid med blanka vapen sade hans politiska motståndare.

Nils och Brita gifte sig 1940 och kom tillsammans att betyda mycket för kommunens och landstingets utveckling. Hembygdsfesterna på Blixsta som samlade upp mot 5 000 personer genererade behövliga pengar till hemvärn och lottor.

Efter pensionering ägnade sig Nils åt att restaurera ett av kulturhusen i de gamla Drothemskvarteren.