Välj en sida

Noor

Riksrådet Carl Hermelin köpte Noor 1761 av sin gode vän Nils Gyldenstolpe. Parken var berömd och gårdens läge utmärkt vid Knivsta några mil utanför Stockholm. Släkterna Tott och Månesköld hade ägt gården tidigare men 1686 drogs den in till kronan som så många andra gårdar. Några år senare hade Nils Gyldenstolpe fått köpa gården. Slottet imponerade inte med sin storlekmen men var ett stilrent karolinskt lustslott. Carl gjorde Noor till ett fedeikomiss, 1917 omvandlades det till penningfedeikomiss.

Släktföreninge hade 1961 ett släktmöte på Noor till vilket Alf skrev en målande historik över Noor. 2008 firades 300-års minnet av den stora aloens blomning vid vilket släktföreningen skänkte två tavlor med fotografier av kartor ur Samuel Gustafs kartverk.

Arkitekten Henrik Sandevärn har skrivit två intressanta uppsatser om Noors arkitektur vilka finns på släktarkivet i Eskilstuna och vid Uppsala universitet. Sandevärn har bl a lyft fram tapeter och dörrar som exempel på det typiskt karolinska.

Ett försök till ägarlängd

 • Tott
 • Månsköld
 • -1761 Nils Gyldenstolpe
 • 1761-1789 Carl Hermelin
 • 1789-1820 Samuel Gustaf Hermelin
 • 1820-1865 Carl Samuel Hermelin
 • 1865- 1888 Fredrik Hermelin
 • 1888-1917 Eugène Hermelin
 • 1917-Th Bernstone
 • Ruth Bernstone
 • Andersson