Välj en sida

Vem är medlem

Det är kanske inte självklart vem som är medlem i Hermelinska släktföreningen. Vi klarar ut detta här.

1. Alla som genom födsel tillhör den friherrliga ätten Hermelin är medlemmar. Alltså alla som är adelspersoner enligt Riddarhusets definition. Det motsvarar de blå figurerna i bilden nedan.

2. Alla om är gifta med person i den första gruppen. Alltså de svarta figurerna.

3. Alla som är sambo med, är barn till eller är adopterad av person i den första gruppen är också medlemmar i släktföreningen. Det motsvarar de gröna figurerna.

4. De personer som symboliseras av de röda figurerna är inte medlemmar i släktföreningen.

Adelskap, adelskalendern och medlemskap

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kr per år. Medlemmar under 18 år är befriade från medlemsavgift. Medlemskap på livstid kostar 2 000 kr för en person och 3 000 kr för ett par.

Vi skickar uppgift om medlemsavgifter tillsammans med Nätverket. Vi ”buntar ihop” avgifterna för alla personer som bor på samma adress. Vanligtvis föräldrar och barn. Till de som inte betalat i tid skickar vi påminnelse i ett Nyhetsbrev.

Aktiv eller passiv medlem

Det är varje individ som är medlem, inte familjen. Vi har valt att dela upp medlemmarna i två kategorier: aktiva och passiva. I en familj kan några vara aktiva och andra passiva.

Om minst en förälder är aktiv medlem betraktar vi barnen som aktiva. Om bägge föräldrarna är passiva medlemmar betraktar vi också barnen som passiva medlemmar.

De som betalar sin medlemsavgift betraktar vi som aktiva medlemmar. Det innebär att man får

  • nätverket två gånger per år,
  • nyhetsbrev via mejl,
  • delta i släktmöten till kraftigt subventionerad kostnad,
  • gratis tillgång till släktforskarprogrammet My Heritage,
  • full tillgång till vår hemsida Hermelin.net och 
  • rättighet att söka stipendier och understöd

De som är passiva medlemmar har inte rätt till någon av ovanstående förmåner. Vi kategoriserar en medlem som passiv när denne

  • inte har betalat sin medlemsavgift tre år i följd,
  • meddelat att man inte vill vara aktiv
  • inte svarar på förfrågningar eller
  • inte angett några kontaktuppgifter

2023-10-09
Styrelsen för Hermelinska släktföreningen