Välj en sida

Birgitta, Gripenbergsgrenen avled den 27 december 2015 på Gripenberg i närvaro av hennes närmaste. Birgitta f Jonas blev 83 år, var gift med framlidne Christer och tillsammans fick de barnen Charlotte Welin-Berger och Fredrik.

Jag hade nöjet att tillbringa några släktmötesmiddagar tillsammans med Birgitta. Hon var en alltigenom vänlig, lyssnande och glad person. Jag kommer att sakna henne vid nästa släktmöte som ska gå av stapeln vid Hooks herrgård inte så lång bort från Gripenberg.
Johan