Välj en sida

I ett tidigare nummer av Nätverket berättade vi om hur Carl på Degla fått sin ö av lövskog skyddad genom länsstyrelsen beslut. Titta på filmen där Carl berättar närmare om hur han resonerar.

Läs om Carls pappa BeO på hemsidan (https://www.hermelin.net/biografier/osterby/beo-degla/ ) så förstår du att miljöaspekter har präglat Österbygrenen tidigare.