Välj en sida

En inspelning på 45 minuter där Gunni Hermelin berättar om delar av sitt sitt liv. I efterhand har vi kompletterat berättelsen med några bilder. Klicka på “Gunni berättelse” längst ned på sidan.

Du kan höra Gunni berätta om
– Sina politiska engagemang
– Första kvinnan som blev vald till kyrkomötet
– Sitt kyrkliga engagemang
– Robert och kyrkan
– Vallsnäs
– Blixta
– Så träffades Robert och Gunni
– Gunni som spåkäring