Välj en sida

Inga Hermelin Jungstedt, Stockholm, har avlidit i en ålder av 92 år. Närmast anhöriga är maken och konstnären Matts Jungstedt samt sönerna Hans och Anders.

Inga föddes i Ekebyborna socken i Östergötland som äldsta barnet av fyra, men när Inga var ett år flyttade familjen till gården Kulltorp i Björkvik i Sörmland, där hon växte upp. Tidigt var Inga, liksom många i familjen, intresserad av växter? Kanske ett arv från farmors mor Sally Fries, dotter till Elias Fries, botanikern som tidigt på 1800-talet systematiserade svamparna. I Föreningen för dendrologi och parkvård var Inga den i särklass mest växtkunniga i denna växtintresserade krets.

Ingas yrkesval blev landskapsarkitektens. Hon förkovrade sig genom mångårig praktik och utbildning på bland annat Bergianska, Konstfack, trädgårdsskolan på Adelsnäs, SLU Alnarp och farbroderns, den framstående landskapsarkitekten Sven Hermelins, kontor, där dennes kompanjon Inger Wedborn blev hennes handledare in i yrket. 1951 gjorde Inga sin praktik hos de renommerade landskapsarkitekterna Geoffrey Jellicoe och Frank Clark i London.

Därpå följde många års arbete både under nestorn Walter Bauer och farbrodern Sven Hermelin. Hon uppskattade särskilt den senares demokratiska arbetssätt, med ständiga diskussioner där alla medarbetare deltog. Där blev Inga också kvar och så småningom delägare. Under åtskilliga år ledde hon tillsammans med kollegan Klaus Stritzke kontoret.

Hennes uppdrag gällde ofta kyrkogårdar och det gröna mellan bostadshusen, men ett av de större var restaureringen av Lötsjön i centrala Sundbyberg.

Maken Matts Jungstedt träffade hon på Konstfack 1952, vilket ledde till ett kärleksfullt 64-årigt äktenskap och två söner, födda 1955 och 1958. Inga var känd som plikttrogen, otroligt flitig, vänfast och människointresserad. Hon bjöd gärna hem vännerna, älskade att samla många människor omkring sig.
Viktiga viloplatser i livet var sommarstället på sydligaste Gotland, omgivet av enebackar och nära till havet, och kolonilotten på Södermalm. På Gotland präglades tomten av höga, böljande ligusterhäckar och några ljuvliga upphöjda rabatter.

Inga var en uppskattad reseledare till trädgårdar i Europa, satt i styrelsen hos Dendrologerna och LAR och var med och bildade kvinnliga arkitekters förening Athena. Och aldrig glömmer vi vänner Ingas underfundiga humor och glittrande, gladlynta konversation.

Eva Hernbäck