Välj en sida

Ingemar, som var min svåger, avled i Söderköping den 13 augusti. Han föddes 1938 och var gift med Ulla f Hermelin (Thorsvi, Robert, Nils). Ingemar sörjes närmast av hans barn (Mats och Annie), Ulla och hennes son Harald von Koch samt hela Blixtafamiljen.

/Johan