Välj en sida

Familjen Bergmans släktkrönika har dominerats av Ingmar Bergmans verk, med familjen som inspiration och trauma. När modern Karin Bergmans dagböcker publicerades på 1990-talet framkom en i alla avseenden annorlunda bild.

Nu är det dags för ännu en familjeberättelse. Dieter Müller-Winter kom som 17-årig halvjudisk tysk flykting till Sverige från Berlin i mars 1939. Karin och Erik Bergman erbjöd en fristad. I nästan sju år bodde han i det Bergmanska hemmet – som en familjemedlem.

Dieter gifte sig under sent 40-tal med Christina Hermelin och de fick två söner. Sonen Jan Winter har grävt i arkiven, talat med dem som en gång var med och skrivit en bok visar en helt ny bild av Bergmans.