Välj en sida

Johan, Gripenbergsgrenen och vår hedersmedlem Carl-Göran Ekerwald var inbjudna till seminarium om översättaren Eric Hermelin i Teheran i november 2014.
Carl-Göran Ekerwald och jag hade inbjudits via Irans Ambassads Kulturcenter och dess Kulturattaché för att berätta om Eric. Jag berättade om Erics liv och familjeförhållanden och Carl-Göran berättade om Erics översättningar och den nära relation Carl-Göran har med dessa.
Seminariet var välbesökt av mycket intresserade och engagerade åhörare som visade stor uppskattning av Erics liv och översättargärning. Jag avslutade mitt anförande med att säga att om Eric Hermelin hade vetat om att Doktor Ekerwald och jag hade inbjudits till Teheran för att berätta om honom så hade han upplevt det som en stor ära.
Efter seminariet flög Anette, som var med på resan, och jag till Shiraz där Shaik Sadi har sitt gravmonument. Det var Sadis mästerverk Lustgården som var Erics första persiska översättning. Vid Sadis grav framförde jag med en bugning som representant för Eric hans vördnad för Sadi.

Iransk film om Eric
Ett iranskt filmteam spelade in seminariet och en dokumentärfilm om Eric. Filmen är i två delar och här följer länkar till dom; del 1 och del 2.