Välj en sida

Lennart avled den 23 mars 2019. Han tillhörde Thorsvigrenen, föddes 1936 och var son till Mjölk-Sven och Elsa. Lennart sörjes närmast av barnen Ulf, Madelén, Stefan, Jennelia och Julia