Välj en sida

Vi behöver inte upprepa alla råd och restriktioner kopplade till covid 19 som vi möts av dagligen. Dom går helt enkelt inte att missa.

Att vi nu skulle dra igång förberedelserna för ett släktmöte i juni nästa år känns inte rimligt. Därför har styrelsen efter att ha lyssnat av med några medlemmar beslutat att ställa in släktmötet som skulle avhållits i juni 2021. Vi hoppas naturligtvis att istället kunna träffas året därefter.

Styrelsen, revisorer och valberedning ställer upp på att förlänga sina åtaganden ett år och vi får väl hoppas att 2022 års släktmöte i efterhand godkänner styrelsens beslut att flytta släktmötet.

Johan