Välj en sida

Nu är datum bestämt för nästa släktmöte. Det blir den 17-19 juni 2016. Plats är ännu inte helt avgjord men det kommer att bli söder om Norrköping och norr om Växjö. Mer info i Nästa möte