Välj en sida

Den 22 juni bjuder Riddarhuset in till högtidlighållande av ståndsriksdagens avskaffande. Firandet sker med mingel och föreläsning. Se närmare detaljer i bifogad inbjudan eller direkt på Riddarhusets hemsida.