Välj en sida

Hermelinska gravkoret

Bergsrådet Anders Strömner köpte år 1705 en gravplats i Sankta Maria Kyrka i Stockholm för sig och sin familj. Hans dotter Christina skänkte är 1753 en summa av 3 000 daler kopparmynt för att graven genom kyrkans försorg skulle underhållas i ”evärdeliga tider”. Ett barnbarn till Anders Strömne, Hedvig Ulrica Hermelin f Benzelstierna gifte sig med riksrådet Carl Hermelin. När den Strömnerska ätten utslocknade år 1755 kom graven att övergå till den Hermelinska släkten.

År 1926 begärde kyrkan i samband med en genomgripande reparation att kistorna i gravkoret skulle flyttas till annan plats på kyrkogården. Vid besiktning fann man att gravkoret var helt upptaget av 20 kistor, de flesta av trä, mycket förmultnade samt att namnplåtarna var oläsliga.

Släktföreningen och kyrkan enades om att inte flytta kistorna utan istället behålla dom i kyrkorummet, sätta igen nedgången och förse den med en tavla med inskriptionen ”Strömnerska och Hermelinska gravkoret”. Följande åtta släktingar är begravda där.

Ulrica Hermelin 1739-1756
Carl Hermelin d.y. 1737-1766
Anna Margareta Hermelin 1752-1766
Maria Elisabeth Hermelin f Sandels 1755-1779 g m Samuel Gustaf Hermelin
Hedvig Ulrica Hermelin f Benzelstierna 1719-1781 g m Carl Hermelin d.ä.
Carl Hermelin d.ä. 1707-1789
Hedvig Augusta Hermelin f af Söderlig 1761-1794 g m Samuel Gustaf Hermelin
Samuel Gustaf Hermelin 1744-1820