Välj en sida

Hermelinska gravkoret

Bergsrådet Anders Strömner köpte år 1705 en gravplats i Sankta Maria Kyrka i Stockholm för sig och sin familj. Hans dotter Christina skänkte är 1753 en summa av 3 000 daler kopparmynt för att graven genom kyrkans försorg enligt avtal skulle underhållas i ”evärdeliga tider”. Ett barnbarn till Anders Strömner, Hedvig Ulrica Hermelin f Benzelstierna gifte sig med riksrådet Carl Hermelin. När den Strömnerska ätten utslocknade år 1755 kom graven att övergå till den Hermelinska släkten.

År 1926 begärde kyrkan i samband med en genomgripande reparation att kistorna i gravkoret skulle flyttas till annan plats på kyrkogården. Vid en besiktning av Knut och Torsten fann dessa att gravkoret var helt upptaget av 20 kistor, de flesta av trä, mycket förmultnade och trasiga (dock minst en kopparkista) samt att namnplåtarna var oläsliga. Läs gärna Knuts beskrivning av besöket i gravkoret.

Efter att frågan behandlats vid släktmötet i Gränna den 30 juni 1926 enades släktföreningen och kyrkan om att inte flytta kistorna utan istället behålla dom i kyrkorummet, sätta igen nedgången och förse den med en tavla med inskriptionen ”Strömnerska och Hermelinska gravkoret”.

Elva medlemmar av den Strömnerska släkten samt följande åtta medlemmar av den Hermelinska ätten är begravda här.

  • Ulrica Hermelin 1739-1756
  • Carl Hermelin d.y. 1737-1766
  • Anna Margareta Hermelin 1752-1766
  • Maria Elisabeth Hermelin f Sandels 1755-1779 g m Samuel Gustaf Hermelin
  • Hedvig Ulrica Hermelin f Benzelstierna 1719-1781 g m Carl Hermelin d.ä.
  • Carl Hermelin d.ä. 1707-1789
  • Hedvig Augusta Hermelin f af Söderlig 1761-1794 g m Samuel Gustaf Hermelin
  • Samuel Gustaf Hermelin 1744-1820